Lịch học chung năm học 2017-2018 tại OSAKA (Hệ MON song ngữ)

03/10/2014

LỊCH HỌC CHUNG CỦA NĂM HỌC 2017-2018 (HỆ MON SONG NGỮ)

Thời gian
Time Slot
Nội dung hoạt động
Activity
07:00 – 08:15 Đón trẻ & Ăn sáng
Arrival & Breakfast
08:15 – 08:45 Hoạt động Glenn Doman/Shichida (Flash Cards, Dots Cards, Linking Memory…)
Play of Glenn Doman/Shichida (Flash Cards, Dots Cards, Linking Memory…)
08:45 – 09: 00 Điểm danh và Thể dục buổi sáng
Roll call & Light Exercise
09:00 – 09:30 – Vietnamese Program (Tại các phòng chức năng), Phát triển ngôn ngữ, thể dục, toán, khám phá, tạo hình, âm nhạc, múa.- Creative Activities: Arts and crafts, math, music and dance, language development, physical exercise (PE), science…
09:30 – 09:40 Ăn nhẹ sáng
Morning Snack
09:40 – 10:10 Hoạt động ngoài trời/Gym
Outdoor Play/ Osaka’s Gym
10:15 – 10:45 Hoạt động góc: góc xây dựng, nấu ăn, tạo hình, toán, bán hàng….
Corner activities: construction, cooking, arts and crafts, math, sales…
10:50 – 11:30 Ăn trưa
Lunch Time
11:30 – 12:00 Nghỉ ngơi, thư giãn, vệ sinh
Relaxation
12:00 – 14:00 Ngủ trưa
Afternoon Nap
14:00 – 14:50 Vận động nhẹ và ăn nhẹ chiều
Light Exercise and Afternoon Snack
15:00 – 15:30 Chương trình ngoại khóa
Montessori/ Võ/ Yoga/múa
15:30 – 16:15 Chương trình tiếng anh quốc tế với GV nước ngoài/ GV chuyên ngữ
International English Program
16:15 – 16:30 Sữa chiều
P.M Milk
16:30 – 17:00 -Ôn tập và hoạt động sáng tạo/Thực hành kỹ năng sống/Bài tập tư duy
– Trả trẻ.
Revisions and creative activities/Cooking & House-keeping/Thinking Exercises.
– Pick up Children

Leave a reply
Überarbeitung von akademische Hausarbeit Online-Firma für Studikern

Leave Your Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ NHẬP HỌC

Liên hệ đăng ký nhập học tại OSAKA MONTESSORI ACADEMY

0963.099 370
ĐĂNG KÝ
TIN TỨC
Chat
1